Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

             
     
 

Hong Kong Disneyland 1-Day Ticket
แพ็คเกจเล่นสนุกอิ่มอร่อย 1 วันฉลองครบรอบ 10 ปีฮ่องกงดิสนีย์แลนด์

(บัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน และ คอปองอาหาร 1 ใบ)

- ผู้ใหญ่ (12-64 ปี) 2,250 บาท/ท่าน

- เด็ก (3-11 ปี) 1,600 บาท/ท่าน

 

แพ็คเกจ Hong Kong Disneyland 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจ 1

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการ คาเธ่ย์ แปซิฟิค

+ บัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน ฟรี! บัตรกำนัลซื้อสินค้า HKD 50

+ โรงแรมในเมือง 2 คืน

+ รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม - สนามบิน

ราคาเริ่มต้นที่ 12,390 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ 2

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการ คาเธ่ย์ แปซิฟิค

+ บัตรเข้าสวนสนุก 1 วัน ฟรี! บัตรกำนัลซื้อสินค้า HKD 50

+ Disney's Hollywood Hotel 1 คืน + โรงแรมในเมือง 1 คืน

+ รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม - สนามบิน

ราคาเริ่มต้นที่ 14,890 บาท/ท่าน

แพ็คเกจ 3

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการ คาเธ่ย์ แปซิฟิค

+ บัตรเข้าสวนสนุก 2 วัน ฟรี! บัตรกำนัลซื้อสินค้า HKD 50

+ Disney's Hollywood Hotel 1 คืน + โรงแรมในเมือง 1 คืน

+ รถรับส่งสนามบิน - โรงแรม - สนามบิน

ราคาเริ่มต้นที่ 15,290 บาท/ท่าน

gift_dis

 

Singapore Golden Jubilee Summer Sale!
แพ็คเกจ สิงคโปร์ ราคาพิเศษ!

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน

ราคาเริ่มต้นที่ 8,055 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

** จองด่วน : วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2559
** เดินทาง : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง *เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน

boss  

แพ็คเกจ Hotel Boss Singapore 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน
+ รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

ราคาเริ่มต้นที่ 8,200 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

** จองด่วน : วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2559
** เดินทาง : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง *เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน

chancellor  

แพ็คเกจ Hotel Chancellor Singapore 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน
+ รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

ราคาเริ่มต้นที่ 8,650 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

** จองด่วน : วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2559
** เดินทาง : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง *เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน

swisso  

แพ็คเกจ Swissotel Stamford Singapore 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืน

ราคาเริ่มต้นที่ 11,100 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

** จองด่วน : วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2559
** เดินทาง : วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง *เดินทางพร้อมกัน 2 ท่าน

mira  

แพ็คเกจ The Mira Hong Kong 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืนที่ The Mira 4*
+ รถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

ราคาเริ่มต้นที่ 11,960 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

ฟรี - เพิ่มน้ำหนักขากลับ 10 กิโลกรัม, ทัวร์ชมเมือง 1/2 วัน

** จองด่วน : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559
**เดินทาง : วันนี้ - 30 กันยายน 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 

แพ็คเกจ Holiday Inn Golden Mile Hong Kong 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืนที่ Holiday Inn Golden Mile 4*
+ รถรับส่งสนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

ราคาเริ่มต้นที่ 11,300 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

ฟรี - ทัวร์ชมเมือง 1/2 วัน, - ซิมการ์ด, บัตร MTR 1 วัน (ของแถมมีจำนวนจำกัด)

** จองด่วน : วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2559
**เดินทาง : วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

marco  

แพ็คเกจ Marco Polo Hong Kong 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืนที่ Marco Polo Gateway 4*

ราคาเริ่มต้นที่ 13,200 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

ฟรี - เพิ่มน้ำหนักขากลับ 10 กิโลกรัม, ทัวร์ชมเมือง 1/2 วัน

** จองด่วน : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559
**เดินทาง : วันนี้ - 30 กันยายน 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

pennin  

แพ็คเกจ The Peninsula Hong Kong 5 ดาว 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืนที่ The Peninsula Hong Kong

ราคาเริ่มต้นที่ 23,645 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

ฟรี - รถรับส่ง สนามบิน - โรงแรม หรือ โรงแรม - สนามบิน (Rolls - Royce Phantom)
- Afternoon Tea

** จองด่วน : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2559
** เดินทาง : วันนี้ - 8 กันยายน 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

wing  

แพ็คเกจ Wing International Shinjuku Japan 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืนที่ Wing International Shinjuku 3*

ราคาเริ่มต้นที่ 21,150 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

** จองด่วน และเดินทาง: วันนี้ - 30 กันยายน 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ginza  

แพ็คเกจ Ginza Capital Japan 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืนที่ Shinjuku Prince 4*

ราคาเริ่มต้นที่ 22,150 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

** จองด่วน และเดินทาง: วันนี้ - 30 กันยายน 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

prince  

แพ็คเกจ Shinjuku Prince Japan 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืนที่ Shinjuku Prince 4*

ราคาเริ่มต้นที่ 22,990 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

** จองด่วน และเดินทาง: วันนี้ - 30 กันยายน 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

penin  

แพ็คเกจ The Peninsula Tokyo 5 ดาว 3 วัน 2 คืน

+ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
+ ห้องพักพร้อมอาหารเช้า 2 คืนที่ The Peninsula Hong Kong

ราคาเริ่มต้นที่ 33,200 บาท/ท่าน(ห้องคู่)

** จองด่วน : วันนี้ - 30 มิถุนายน 2559
** เดินทาง : วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2559

* อัตราค่าบริการนี้่ไม่รวม ภาษีสนามบินและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

 
copyright © 2013 sixstarstravel.com. All Rights Reserved.